Solidarność jako działanie etyczne

Aleksandra Głos Solidarność jako działanie etyczne Angielska wersja artykułu ukazała się jako Solidairity as an ethical action w: „Studia Polityczne” PAN 2018, tom 46, nr 3, s. 49-73. 1. Wprowadzenie Solidarność jest jednym z coraz częściej używanych pojęć w filozofii społecznej, a zarazem jednym z najbardziej mglistych. Dowodem wzrastającego zainteresowania solidarnością jest raport wpływowej brytyjskiegoCzytaj dalej „Solidarność jako działanie etyczne”