Publikacje

Oblicza Wolności

Zbigniew Stawrowski | Krytyka „myślenia” politycznego u Józefa Tischnera

Zbigniew Stawrowski (1958) – filozof polityki, profesor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006, 2018), Niemoralna demokracja (2008), Wokół idei wspólnoty (2012), Clash of Civilisation or CivilCzytaj dalej „Zbigniew Stawrowski | Krytyka „myślenia” politycznego u Józefa Tischnera”

Adam Hernas Jak jest możliwa wspólnota wolnych ludzi? 

Adam Hernas prawnik, doktor filozofii. Współzałożyciel Instytutu Tischnera w Krakowie. Prowadzi badania z szeroko rozumianej filozofii człowieka. Autor książek: „Czas i obecność” (2005), „Człowiek poza istnieniem” (2005), „Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego” (2017). Publikował także w czasopismach: „Znak”, „Logos i Ethos”, „Kwartalnik filozoficzny”, „Etyka”. Członek rady programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. AdamCzytaj dalej „Adam Hernas Jak jest możliwa wspólnota wolnych ludzi? 

Adam Workowski Czy zły człowiek może być sobą? 

Adam Workowski – dr filozofii. Współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera, mieszka w Pośmiechach i w Krakowie. Czy zły człowiek może być sobą? Rozważam odważną tezę Józefa Tischnera „Tylko dobry człowiek może być sobą”. W tradycyjnych teoriach bycia sobą jako autentycznego wyrażania siebie albo życiowego spełnienia teza Tischnera wydaje się naiwna. Łatwo sobie wyobrazić, że HitlerCzytaj dalej „Adam Workowski Czy zły człowiek może być sobą? 

Collegium Novum

Debaty i wykłady II Kongresu Tischnerowskiego odbywają się w Collegium Novum, najokazalszym gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Założona w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, a odnowiona dzięki królowej Jadwidze i Władysławowi Jagielle Akademia Krakowska nosi od 1817 r. nazwę Uniwersytet Jagielloński. Najstarsze należące do uczelni budynki wznoszono pomiędzy dzisiejszymi ulicami Wiślną i Olszewskiego aCzytaj dalej „Collegium Novum”

Spotkanie w świecie monad bez okien. Perspektywa antropologiczna i psychoterapeutyczna.

Spotkanie w świecie monad bez okien. Perpsektywa antropologiczna i psychoterapeutyczna Encounter in a World of Windowless Monads. An Anthropological and Psychotherapeutic PerspectivesCzytaj na academia.eduPobierz pdf Celem niniejszego wystąpienia jest próba wskazania aporii, na jakie natrafia psychoterapeuta czytający analizy dotyczące ‘monad bez okien’ zawarte na kartach Sporu o istnienie człowieka. Wystąpienie nie ma na celu psychologizowania dyskursu filozoficznego,Czytaj dalej „Spotkanie w świecie monad bez okien. Perspektywa antropologiczna i psychoterapeutyczna.”

Inauguracja 2. Kongresu Tischnerowskiego

Prof. Popiel nawiązał do osobistych wspomnień z lat 1981- 82, kiedy wykłady w auli ówczesnego Instytutu Polonistyki UJ przy ulicy Gołębiej 13, wygłaszał ks. Józef Tischner, obecny patron tej sali. W tym gorącym politycznie okresie (w październiku w Gdańsku odbywa się pierwszy zjazd NSZZ „Solidarność”), w wypełnionej po brzegi sali Józef Tischner prowadzi wykłady dotycząceCzytaj dalej „Inauguracja 2. Kongresu Tischnerowskiego”

II Kongres Tischnerowski

W 2020 roku minęło 20 lat od śmierci a w 2021 roku świętujemy 90 rocznicę urodzin Józefa Tischnera. . II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli. O ile w czasie I Kongresu, w roku 2011, spoglądaliśmy na Jego twórczość przezCzytaj dalej „II Kongres Tischnerowski”

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.