Ksiądz Józef Tischner, „Etyka Solidarności”

– Zjazd ten był właściwie takim świętem „Solidarności”. Uczestniczyło w nim około 900 delegatów, którzy reprezentowali dziewięć i pół miliona członków związku – mówił historyk prof. Andrzej Paczkowski. Obrady odbywały się w dwóch turach. Pierwsza, od 5 do 10 września, miała w znacznym stopniu charakter porządkowy, wybierano władze zjazdu, komisje oraz omówiono pierwsze projekty uchwał.Czytaj dalej „Ksiądz Józef Tischner, „Etyka Solidarności””