Inauguracja 2. Kongresu Tischnerowskiego

Prof. Popiel nawiązał do osobistych wspomnień z lat 1981- 82, kiedy wykłady w auli ówczesnego Instytutu Polonistyki UJ przy ulicy Gołębiej 13, wygłaszał ks. Józef Tischner, obecny patron tej sali. W tym gorącym politycznie okresie (w październiku w Gdańsku odbywa się pierwszy zjazd NSZZ „Solidarność”), w wypełnionej po brzegi sali Józef Tischner prowadzi wykłady dotycząceCzytaj dalej „Inauguracja 2. Kongresu Tischnerowskiego”

II Kongres Tischnerowski

W 2020 roku minęło 20 lat od śmierci a w 2021 roku świętujemy 90 rocznicę urodzin Józefa Tischnera. . II Kongres Tischnerowski, który organizujemy w tę rocznicę, ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli. O ile w czasie I Kongresu, w roku 2011, spoglądaliśmy na Jego twórczość przezCzytaj dalej „II Kongres Tischnerowski”

The 2nd Tischner Congress

FACES OF FREEDOM In 2020, the II International Tischner Congress will be organized to commemorate the 20th anniversary of Józef Tischner’s death and to pose the question of the validity of his thoughts. He was a philosopher and a thinker actively engaged in public affairs. During the I International Tischner Congress in 2011, we viewed hisCzytaj dalej „The 2nd Tischner Congress”

Solidarność jako działanie etyczne

Aleksandra Głos Solidarność jako działanie etyczne Angielska wersja artykułu ukazała się jako Solidairity as an ethical action w: „Studia Polityczne” PAN 2018, tom 46, nr 3, s. 49-73. 1. Wprowadzenie Solidarność jest jednym z coraz częściej używanych pojęć w filozofii społecznej, a zarazem jednym z najbardziej mglistych. Dowodem wzrastającego zainteresowania solidarnością jest raport wpływowej brytyjskiegoCzytaj dalej „Solidarność jako działanie etyczne”

Wobec dobra i prawdy w dialogu z Tischnerem

Referaty i wykłady z Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem” red. Aleksander Bobko, Maria KarolczakOkładka twarda – s.464Instytut Myśli Józefa Tischnera Europeiska Sieć Pamięć i Solidarność2013ISBN: 978-83-60911-10-5 Książka ta zawiera teksty referatów i wykładów, jakie zostały wygłoszone podczas Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro i Prawda” w Krakowie w 2011 r. Wśród autorówCzytaj dalej „Wobec dobra i prawdy w dialogu z Tischnerem”

Międzynarodowy Kongres Tischnerowski – program

Podajemy program Międzynarodowego Kongresu „Dobro i prawda”, który miał miejsce w Krakowie w dniach 25-27 października 2011 roku. Wstęp na wykłady otwarty dla wszystkich chętnych. Organizatorami Kongresu są: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Dzień pierwszy – 25 października (wtorek) Miejsce obrad: Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24Czytaj dalej „Międzynarodowy Kongres Tischnerowski – program”